«Το περιβάλλον κι εγώ» στο Πλανητάριο

Η ψηφιακή παράσταση με τίτλο «Το Περιβάλλον και Εγώ» παρουσιάζεται στο Πλανητάριο από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου.
Η παράσταση παρουσιάζει με επιστημονική ακρίβεια, αλλά και θεαματικό τρόπο, όλα τα θέματα με την αλόγιστη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον.

«Το Περιβάλλον και Εγώ» είναι μια σύperivallonplanhtarioντομη επισκόπηση του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος, καθώς και των τρόπων με τους οποίους η ανθρώπινη παρέμβαση επιδρά στα οικοσυστήματα και στις κλιματολογικές αλλαγές.
Την ημέρα της πρεμιέρας, 3 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθούν τρεις παραστάσεις (ώρες 18:00, 19:30 και 20:30) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Απαραίτητα είναι μόνο τα δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων θα πραγματοποιηθεί από το ταμείο του Πλανηταρίου από τις 17:30 της ίδιας ημέρας.
Η παράσταση θα ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα του Πλανηταρίου από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου