Νέα ελπίδα για τα ιχθυαποθέματα της Μεσογείου

Το νέο πλαίσιο δράσης για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) χαιρετίζει με ανακοίνωση του το WWF.
«Με το 90% των ιχθυαποθεμάτων να είναι υπεραλιευμένα, η συγκεκριμένη αναθεώρηση ήταν απαραίτητη και αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την επίτευξη της βιωσιμότητας της αλιείας στη Μεσόγειο, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη λειτουργικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων» αναφέρει το WWF.

xena psariaO Δημήτρης Καραβέλλας, συντονιστής της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας, υπέγραψε εκ μέρους του WWF Μνημόνιο Συνεργασίας  με τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο στηρίζοντας έτσι έμπρακτα το καινούριο πλαίσιο δράσης και συγκεκριμένα τα μέτρα που θέτουν ως στόχο:

  • την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και τη διατήρησή τους σε επίπεδα ανώτερα από τη Mέγιστη Bιώσιμη Απόδοση (MSY),
  • την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για την αλιεία, τα οποία θα βασίζονται στην οικοσυστημική προσέγγιση και σε επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των αλιευτικών στόλων
  • την επίσημη υιοθέτηση του μέτρου της δημιουργίας απαγορευμένων περιοχών αλιείας για την προστασία των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των σημαντικών περιοχών για τα ιχθυαποθέματα, καθώς και οριζόντια μέτρα για όλους, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος, να συμμορφώνονται όλοι με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών και η ανοιχτή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.