Σχεδόν 2 εκ πολίτες ζήτησαν από την ΕΕ να μην ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα ύδρευσης

Η Right2Water (Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα), μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υπογραφές σχεδόν 2 εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι ζητούν να μην ιδιωτικοποιηθούν ποτέ οι υπηρεσίες διαχείρισης του νερού.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα προς ιδιωτικοποίηση είναι τόσο η ΕΥΔΑΠ όσο και η ΕΥΑΘ – οι εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

water-freeΗ Right2Water συμβολικά παρουσία σε σήμερα τις 1,88 εκατ. υπογραφές πολιτών από 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – εκ των οποίων οι 1,38 εκατ. προέρχονται από τη Γερμανία, μια χώρα που είναι σφοδρά αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση του νερού – στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τώρα καλείται να αποφασίσει αν θα δράσει.
Πρόκειται για την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία των Ενώσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU), ένα καινούργιο εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία στην ΕΕ, το οποίο προϋποθέτει τη συλλογή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου υπογραφών από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη της Ένωσης.

 

Πηγή: Τα Νέα