Η απειλή για τις παραλίες της Ανατολικής Κρήτης από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

Επιστημονική έρευνα που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Regional Environmental Change εξετάζει πιθανές συνέπειες της τρωτότητας τωνπαραλιών της Ανατολικής Κρήτης από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η ομάδα μελέτης του θέματος αναφέρει στο άρθρο ότι οι ακτογραμμές είναι ένα από τα ευαίσθητα και κρίσιμα στοιχεία των παράκτιων συστημάτων, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις περιβαλλοντικές μεταβολές (π.χ., η άνοδος της στάθμης της θάλασσας) και παράλληλα αποτελούν πολύτιμο οικονομικό  πόρο. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να καταγράψει τα χωροταξικά χαρακτηριστικά και άλλες ιδιότητες (π.χ., τοπογραφία, τα ιζήματα και τη δυνατότητα πρόσβασης) σε 71 παραλίες της Ανατολικής Κρήτης που είτε έχουν ήδη αναπτυχθεί τουριστικά ή να έχουν μια δυναμική ανάπτυξης και  παράλληλα έχουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Οι υποχωρήσεις των ακτών  προβλέπονται από αναλυτικά και αριθμητικά μορφοδυναμικά μοντέλα, που έχουν δημιουργηθεί αντιπαραβάλλοντας πληροφορίες από τα τρία σενάρια ανόδου της στάθμης της θάλασσας (0,26μ, 0,82μ και 1,86μ) μέχρι το έτος 2100.

Αυτές οι υποχωρήσεις, στη συνέχεια, συγκρίθηκαν με τα καταγεγραμμένα  μέγιστα στεγνά πλάτη παραλίας. Οι προβλέψεις από το ενοποιημένο σύνολο υποδηλώνουν ότι, στην περίπτωση του σεναρίου ανόδου 0,26μ ανόδου της στάθμης της θάλασσας, το 80% των εξετασθέντων παραλιών να υποχωρήσει κατά περισσότερο από 20% και 16% περισσότερο από 50% τους μέγιστου  στεγνού πλάτος τους.

Στην περίπτωση ενός σεναρίου ανόδου 0,82μ άνοδο, 72% των εξετασθέντων παραλιών προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά περισσότερο από 50% του στεγνού πλάτος τους και 21% κατά μία απόσταση τουλάχιστον ίση προς το μέγιστο πλάτος τους.

Τέλος στο σενάριο ανόδου στάθμης της θάλασσας κατά 1,86μ το 75% των παραλιών προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει κατά περισσότερο από το μέγιστο πλάτος τους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι μετριπαθή, καθώς και άλλοι παράγοντες έχουν αποτέλεσμα την σημαντική διάβρωση της παραλίας όπως η μειούμενη παροχή ιζημάτων στην παραλία οι οποίοι όμως δεν έχουν εξεταστεί διεξοδικά.