Όριο για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό ζητά η Συνήγορος του Πολίτη

Να καθοριστεί από το υπουργείο Παιδείας όριο για το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό, ζητά η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού, αναφερόμενη στο σκάνδαλο της μόλυνσης του Ασωπού και του πόσιμου νερού στη Βοιωτία και την Εύβοια.
Η Αρχή επισημαίνει ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας Υγείας. Στο σκεπτικό για τη διατύπωση του αιτήματος αναφέρει ότι «αρκεί η ύπαρξη αμφιβολιών, γύρω από την επέλευση σοβαρών ή μη αναστρέψιμων βλαβών στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, για τη λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας».
Η Συνήγορος επικαλείται δύο περιπτώσεις, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Ιταλία, όπου έχει καθοριστεί ποσοστό συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου για πόσιμο νερό.

aswposΌπως αναφέρει η ανεξάρτητη Αρχή, το υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι δεν έχει επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη θέσπιση διακριτού ορίου και πρόκρινε, ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, την καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου σε επίπεδο χώρας για περίοδο ενός έτους.
Σύμφωνα όμως με τη Συνήγορο οι μετρήσεις δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν καθώς υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης και τέθηκε θέμα αξιοπιστίας.
Εκτός από τον καθορισμό ορίων, η Συνήγορος ζητά την προτυποποίηση της μεθόδου χημικής ανάλυσης καθώς και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.