Η Ελλάδα δεν εξάγει ούτε ένα κιλό σπόρων σποράς λαχανικών!

Η Ελλάδα εισάγει περί τους 2500 τόνους σπόρων λαχανικών και πληρώνει περί τα 25 Εκατομμύρια δολάρια σε ξένους σποροπαραγωγούς…. Η Ελλάδα δεν εξάγει ούτε ένα κιλό σπόρων σποράς λαχανικών….!
Αυτό προς σκέψη και προβληματισμό…