Ένας Αστικός Αγρός φυσικής καλλιέργειας 20′ από το κέντρο της Αθήνας που ίσως δεν γνωρίζετε

Ο Αστικός Αγρός Χαλανδρίου συν-καλλιεργεί φυτά και ανθρώπινες σχέσεις.

Υπό την έννοια αυτή, υιοθετεί τις τρεις βασικές αρχές της Διαρκούς Καλλιέργειας δίνοντας έμφαση στη φροντίδα της Γης, στη φροντίδα των ανθρώπων (αλλά και κάθε έμβιου όντος) και στη δίκαιη κατανομή.

Επίσης, ο Αστικός Αγρός Χαλανδρίου «απεχθάνεται» τις βίαιες παρεμβάσεις (με μηχανήματα, χέρια ή πόδια), υιοθετώντας έτσι τη βιοδυναμική και ομοιοδυναμική προσέγγιση για φυτοπροστασία με φυσικές μεθόδους, και σε σύμπλευση με τα φυσικά φαινόμενα.

Ο Αστικός Αγρός Χαλανδρίου δίνει έμφαση στην παρατήρηση, ώστε να «χτίζονται» δράσεις και παρεμβάσεις βάσει του πλαισίου που θέτει το φυσικό περιβάλλον, και όχι βάσει των όποιων δικών μας απαιτήσεων, υιοθετώντας την προσέγγιση της Φυσικής Καλλιέργειας και με στόχο την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση.

Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια και την φροντίδα της Γης:

  • Δίνουμε έμφαση στη δημιουργία υγιούς χώματος και στην ορθολογική χρήση του νερού.
  • Καλλιεργούμε με στόχο όχι μόνο τις ανθρώπινες/ ανθρωπογενείς ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες ενός ευρύτερου «συστήματος». Άρα δεν επιδιώκουμε την πλήρη κάλυψη του Αγρού με παρτέρια (αφήνουμε χώρο και στην «άγρια» φύση), καλλιεργούμε για να προσκαλέσουμε τη βροχή (όπως λέει ο Μασανόμπου Φουκουόκα), προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα δυναμικής ισορροπίας.
  • Φροντίζουμε οι τεχνητές εισροές να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Κάνουμε ανακύκλωση και επανάχρηση όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών.
  • Καλλιεργούμε αποκλειστικά παραδοσιακούς σπόρους/ παραδοσιακές ποικιλίες (απαγορεύεται αυστηρά η καλλιέργεια υβριδίων) και φυλάμε σπόρους.
  • Οι σπόροι του Αγρού δίνονται (όπως έχουν ληφθεί) δωρεάν. Μέρος των σπόρων του Αγρού διατίθεται σε ευρύτερο δίκτυο κήπων/ καλλιεργειών (π.χ. ο Δέκατος Πέμπτος Κήπος, Κήποι της Ειρήνης) που διαθέτουν παραδοσιακούς σπόρους σε περιοχές που πλήττονται από πόλεμο (βλ. Συρία).
  • Δε χρησιμοποιούμε χημικά λιπάσματα και ψεκάσματα.
Για επικοινωνία με τον Αγρό πατήστε εδώ